Perspectieven op kunst en maatschappij

ij willen in kaart brengen wat er binnen verschillende  academische disciplines, vakgebieden en onderzoek stromingen is geschreven en getheoretiseerd over de verhoudingen tussen kunst en de samenleving. We hopen een visuele representatie te maken die niet honderd procent compleet hoeft te zijn, maar wel een goed beeld moet geven van de belangrijkste disciplinaire benaderingen van de verhoudingen tussen kunst en de samenleving. Wij hebben voorlopig gekozen voor kunst &samenleving, omdat de verhouding kunst/economie toch een vrij recente uitvinding is, en eigenlijk al een positie is in het wat bredere debat. Sommige van de relevante onderzoeksvelden zijn primair op de kunst gericht andere weer op de maatschappij als geheel. Aan ons dus de schone taak om juist op zoek te gaan naar de verbinding tussen die velden.

Om dit te inventariseren vragen we de medewerking van collega’s die in verschillende vakgebieden thuis zijn. We brengen dit alles in kaart aan de hand van de volgende informatie:

1. De aangrenzende velden
2. De Grondleggers
3. De drie belangrijkste boeken van dit veld
4. Een literature review van na 2000 (indien beschikbaar)
5. Een samenvatting van max. 300 woorden
6. De centrale alsmede een gewetensvraag die centraal staat in dit gebied

Een wereldkaart die een  overzicht geeft van de verschillende perspectieven en de relaties daartussen laat zien. Bij voorkeur wordt dit een interactieve kaart (digitaal), die via crowdsourcing tot stand komt. Deze kaart kan zowel in het onderwijs gebruikt worden als een startpunt zijn voor verdere ontwikkeling van die perspectieven binnen Vizier

Share this Post

vizierwebsitePerspectieven op kunst en maatschappij