Onderwijs en onderzoek

Binnen deze werkgroep willen we reflecteren over het bestaande onderwijs en onderzoek dat zich met cultuur, economie, innovatie, creatieve industrie, ondernemerschap en aanverwante onderwerpen inlaat. In dat opzicht zal deze werkgroep dan ook een rode draad vormen doorheen de andere werkgroepen.

In het onderzoek binnen het creatieve/culturele werkveld zijn verschillende methoden in gebruik. Deze werkgroep heeft geen specifieke vragen of probleemstelling, maar beoogt hierbij up-to-date te zijn met nieuwe opleidingen, onderzoeksmethoden, enz.

Om up-to-date te zijn met de nieuwste onderzoeksmethoden en opleidingen binnen het creatieve en culturele veld,

  • Bouwen we geleidelijk aan een inventaris op van de opleidingen die met de thema’s in kwestie begaan zijn.
  • Houden we een vinger aan de pols over ontwikkelingen van het opleidingsveld (vb. nieuwkomers, samenwerkingen,…).
  • Stellen we geleidelijk aan vast waar er hiaten zijn, en evalueren we de rol die Vizier als collectief en met zijn individuele leden hier kan spelen (vb. als expertenpool voor gastcolleges).
  • Communiceren we een selectie van relevant onderzoek via de Vizier website en tijdens seminaries en debatten die georganiseerd worden.

Share this Post

vizierwebsiteOnderwijs en onderzoek