Loopbanen in de kunst

Loopbanen, ondernemerschap en leiderschap zijn drie begrippen die binnen de onderzoekswereld vaak elkaar vinden onder een HR-paraplu, maar het zijn begrippen die even goed los van elkaar beschouwd worden. De rode draad binnen deze werkgroep is de rol van de artistieke loopbaan. Enerzijds vinden thema’s die inherent zijn aan de creatieve/artistieke loopbaan hier hun plaats, zoals de ontwikkeling van een loopbaan als freelancer, duurzame loopbanen, multiple job holding, retentiemanagement, het vermarkten van artistieke en creatieve producten,… Dit zijn thema’s die vooral de kunstenaar en creatieve ondernemer aanbelangen. Anderzijds komen binnen deze werkgroep ook thema’s en problematieken aan bod die eerder binnen organisaties voorkomen dan bij individuele loopbaanontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn leiderschap in creatieve en artistieke organisaties, het managen van artistieke en creatieve resources, survival en groei. We willen een brug slaan tussen beide invalshoeken door specifiek ook oog te hebben voor de overgang van een individuele loopbaan naar de opstart van een creatieve of culturele organisatie.

Binnen deze werkgroep willen we aanknopen bij de bestaande discussies, theorie- en praktijkontwikkeling, en wensen we hierbinnen geleidelijk een plaats te vinden voor Vizier.

Meer specifiek kunnen volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe bouw je je eigen organisatie uit als kunstenaar of freelancer?
  • Hoe breng je je artistieke/creatieve product op de markt?
  • Wat is er eigen aan ondernemerschap binnen de creatieve industrie en welke gevolgen heeft dit voor de kunstenaar/creatieve ondernemer?

We willen graag een bijdrage leveren aan de bestaande discussies en kennisontwikkeling via:

  • Praktijkblogs/opiniestukken/interviews
  • Seminaries/debatten
  • Gastcolleges

Share this Post

vizierwebsiteLoopbanen in de kunst