SAMEN CREATIEF ZIJN

Vera De Jong Vizier Blog Leave a Comment

Door: Vera de Jong

Steeds meer onderzoekers en managers proberen de geheimen van succesvolle creatieve bedrijven te ontrafelen. In deze blog lees je  een onthullende case study van het Amerikaanse animatiebedrijf Pixar, gebaseerd op een artikel van Edwin Cattmull, de co-founder van Pixar en directeur van Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios.

Tips om collectieve creativiteit te stimuleren:

  • Zorg voor zo min mogelijk hiërarchie en tap ideeën uit alle lagen;
  • Zorg dat samenwerking wordt gestimuleerd;
  • Zorg voor voldoende diversiteit (interdisciplinaire teams);
  • Zorg voor voldoende short-cuts door de bureaucratie;
  • Accepteer de onvermijdelijkheid en het nut van mislukking;
  • Motiveer het team met intellectuele uitdagingen, het probleemoplossend vermogen wordt hierdoor getraind.

Structurele creativiteit

Sommige mensen hebben de neiging om creativiteit als een mysterieuze solo-act te zien, ze gaan ervan uit dat een succesvol creatief product het resultaat is van één magnifiek inzicht. Echter, legt Cattmull uit,  in de filmwereld en vele andere soorten van complexe productontwikkeling, gaat creativiteit om een ​​groot aantal mensen uit verschillende sectoren die effectief samenwerken om een ​​groot aantal problemen op te lossen.

Uit de dagelijkse realiteit bij Pixar blijkt dat vertrouwen, respect en tijd de belangrijkste factoren zijn in creatieve samenwerkingen. Volgens Catmull is de taak van de manager om een ​​omgeving te creeren die vertrouwen en respectvolle relaties voedt en ieders creativiteit ontketent.

Een belangrijke factor van deze creatieve omgeving is de aanwezigheid van een peer-cultuur, wat betekent dat mensen in staat zijn om constant op een positieve manier feedback aan elkaar te geven zodat mensen vanuit alle niveaus elkaar ondersteunen.

De eerste twee operationele beginselen van de Pixar geven een duidelijk inzicht in de manier waarop Pixar deze collectieve creatieve omgeving en een collegiale cultuur construeert:

  • Iedereen moet de vrijheid hebben om te communiceren met iedereen binnen het bedrijf (geen hiërarchie!)
  • Het moet veilig voor iedereen zijn om ideeën te presenteren

Volgens de filosofie van Pixar moeten  hiërarchieën beslissende autoriteiten worden afgebroken als het gaat om de creatieve omgeving. Iedereen moet vrij en veilig om ideeën te presenteren en om eerlijk peer-feedback te geven. Alleen op deze manier kan iedereen zich volledig toewijden aan het verbeteren van het eigen werk en het werk van anderen.

Tools

Om de collectieve creativiteit te stimuleren, ontwikkelde Pixar diverse tools zoals de ‘brain trust’ en de ‘dailies’. Dit zijn bijeenkomsten waar creatieven vanuit alle sectoren en niveaus samenkomen om werk in uitvoering te presenteren en openlijk problemen te bespreken en van elkaar te leren. Op deze manier stappen creatieven over hun verlegenheid of onzekerheid heen en wordt het creatieve proces en de creatieve output door hulp van het gehele creatieve team geoptimaliseerd.

Bronnen:

Catmull, E. (2008). How Pixar fosters collective creativity.Harvard Business Review, September, 64-72.

Amabile T.M. and Khaire, M. (2008). Creativity and the Role of the Leader. Harvard Business Review, October, 100-109.

Title

Vera De JongSAMEN CREATIEF ZIJN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.