THE RISE OF THE CO-WORKING SPACE

Sofie Jacobs Vizier Blog Leave a Comment

Bij het thema van Viziers aankomende evenement, De Ondraaglijke Lichtheid van het Creatief Ondernemen, denk ik aan co-working spaces. Wonende in een stad, en onderzoeksmatig regelmatig in contact komende met creatieve freelancers, kan je er ook niet omheen: enerzijds de verdoken co-working spaces, oftwel de koffiebars met gratis wifi; anderzijds de meer officiële co-working plekken met een vaste vergoeding. Het aantal (officiële) co-working spaces is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld in een bescheiden stad als Antwerpen al een 15-tal terug te vinden. co-worken is een buzzwoord. Net zoals ‘the rise of the creative class’ van Richard Florida. Hij lanceerde de ‘creatieve klasse’, wat intussen vele malen gebruikt en misbruikt werd binnen stedelijk beleid. Co-worken wordt gezien als dé plek waar de minder fortuinlijken van die creatieve klasse (lees: zij die nog steeds freelancen en geen zakenpartners of personeel bezitten) bij elkaar komen om elkaar te steunen. Ook dat is goed voor een creatieve stad: het maakt de creatieven zichtbaar en er is kans op kruisbestuiving, nieuwe ideëen en samenwerkingsvormen. Het is dan eigenlijk ook niet raar dat co-worken gestimuleerd wordt door vele stedelijke overheden. Zo is het op dit eigenste moment (12 oktober) ‘co-workingweek’ in België waarbij verschillende co-workingspaces in de kijker worden gezet en co-workers kunnen genieten van extra activiteiten, zoals workshops en adviesmomenten.

Versta me niet verkeerd, ik begrijp zeker wel dat creatieve ondernemers graag co-worken en dat dat ook zeer nuttig is. Het gaat de eenzaamheid tegen, zorgt voor een bepaalde structuur en je kan bepaalde diensten delen. Bar d’Office, één van de grootste co-working organisaties in Vlaanderen, deelt zo een aantal succesverhalen op haar website. De co-workers aan het woord leggen uit dat het een meerwaarde voor hen is, dat ze bovendien meer energie krijgen om door te werken en ze belangrijke contacten leggen voor hun carrière. Co-worken levert hen soms nieuwe opdrachten op. Maar, misschien moeten we een klein beetje oppassen dat we dit fenomeen niet in diezelfde bubbel duwen als waarin de creatieve stad van Richard Florida zich nu bevindt. Laat het geen inhoudsloze hype zijn, en laten we ons vooral duurzaam en ondersteunend inzetten op de positieve vibes die co-worken met zich meebrengt voor creatieve ondernemers: nieuwe en andere contacten, structuur, gedeelde diensten, samenwerkingsmogelijkheden. Alles behalve eenzaamheid dus!

Wees welkom bij De Ondraaglijke Lichtheid van het Creatief Ondernemen, een interactieve middag + borrel georganiseerd door ons op 1 december, bij A Lab in Amsterdam. Schrijf je hier in.

Sofie JacobsTHE RISE OF THE CO-WORKING SPACE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.