DE ONTMENSELIJKING VAN MARKTEN

Ieva Rozentale Vizier Blog Leave a Comment

Door: Ieva Rozentale Een paar maanden geleden heb ik een column van een politieke wetenschapper gelezen die sprak over de rol van het individu in de democratie door het prisma van het lexicon dat wij gebruiken. Hij benadrukte hoe wij, burgers van de wereldse democratieën, vaak verwijzen naar de staat in een zeer ontmenselijkte manier. “De staat geeft niet om mensen”, “de staat is verantwoordelijk voor het mislukken van het beleid x”, of “de staat verhoogde weer de belastingen”. Met het argument dat we onszelf daarmee distantiëren van onze fundamentele verantwoordelijkheden als burger in een samenleving, nodigt de auteur de …

Ieva RozentaleDE ONTMENSELIJKING VAN MARKTEN

GIJ ZULT NIET VERANDEREN!

Ieva Rozentale Vizier Blog Leave a Comment

Door Ieva Rozentale, “I have to change to stay the same!” Dit citaat toegeschreven aan Willem de Kooning, staat “gegraveerd” in neonletters boven de hoofdingang van de Kunstacademie in Rotterdam. Deze uitspraak begroet nog steeds dagelijks jonge kunstenaars wanneer zij het heiligdom van de kunstopleiding betreden.Het nodigt uit om nooit de noodzaak te vergeten om jezelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Toch veranderen sommige dingen qua cultuur al jaren, decennia en eeuwen lang niet of nauwelijks. Het lijkt alsof er sinds de romantische periode bepaalde stereotypen over kunst, kunst werelden en het bredere culturele veld bestaan die niet onderzocht mogen …

Ieva RozentaleGIJ ZULT NIET VERANDEREN!