VIZIER – Jonge Denktank Cultuur & Economie.

VIZIER is een Nederlands-Belgisch collectief van jonge onderzoekers en praktijkdeskundigen in de culturele en creatieve economie. Het zal niemand ontgaan zijn dat die culturele en creatieve economie volop in de belangstelling staat. Net afgestudeerden willen niets liever dan er een eigen bedrijfje opzetten in deze sector, steden concurreren met elkaar om de aantrekkelijkste stad te zijn voor deze creatieve klasse, en landelijke beleidsmakers zien de creatieve economie ons al de crisis uitleiden. Die onstuimige ontwikkeling van de creatieve economie zorgt regelmatig voor onvoorziene knelpunten en flinke groeipijnen. De hoge verwachtingen leiden soms tot ijle luchtkastelen en een rat race om allemaal de innovatiefste en creatiefste te zijn. Hoog tijd dus voor een beetje bezinning, voor het vinden van ijkpunten en een realistische kijk op wat deze culturele en creatieve economie wel en niet kan. Dat is wat wij met Vizier beogen.

Dat is nog geen gemakkelijke opgave. Daar waar de cultuur en economie elkaar raken vinden we een veelheid van disciplines en perspectieven. Onder meer economen, filosofen, sociologen, kunsthistorici, bedrijfskundigen, geografen en cultuurwetenschappers hebben zich opgeworpen als de experts. Dit multidisciplinaire karakter maakt het speelveld interessant en toegankelijk, maar ook gefragmenteerd. Onderzoekers die zich bezighouden met cultuur en economie missen een duidelijke gearticuleerde gedeelde focus. Bovendien bemoeilijkt het ontbreken van samenhang tussen de verschillende onderzoeken het overbrengen van onderzoeksresultaten aan de buitenwereld en worden de landsgrenzen tussen België en Nederland te weinig overschreden. VIZIER wil hier verandering in brengen.

De VIZIER leden werken zelf aan verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen en in het culturele veld en creatieve industrieën. Deze diverse samenstelling onderstreept het belang dat een interdisciplinaire dialoog speelt in onderzoek op het snijvlak van cultuur en economie. De verschillende onderzoeksinteresses zijn vertaald in zeven centrale thema’s, waaronder bijvoorbeeld Stedelijke Ontwikkeling, Disciplinaire Benaderingen, en Business. Vanuit elk thema worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij onderzoekers, beleidsmakers, kunstenaars en creatieve ondernemers met elkaar in gesprek zullen gaan. Zo kan VIZIER verschillende bronnen van kennis en expertise verbinden, zonder de eigenheid van de kunsten en de cultuur uit het oog te verliezen.

 VIZIER – Young Think Tank for Culture & Economics

VIZIER is a Dutch-Belgian collective of early-career researchers and practitioners at the intersection of culture and economics. It is hard not to notice the popularity of this particular combination of topics. Recent graduates are eager to start their own creative or cultural businesses, cities compete for the creative classes and policy-makers look at the creative economy to lead the way out of the financial crisis. The unpredictable developments of this creative economy often cause dilemmas and false promises.  High expectations may lead to improbable desires and a rat race to become the most innovative and creative of all. Time for some reflection, a few starting points and most of all, a realistic view on the potential of the creative and cultural industries. This is what VIZIER aims to provide.

This is no easy task. The intersection between culture and economy is a densely populated area, where economists, philosophers, sociologists, art historians, scholars in business, geographers and cultural theorists all claim their positions as experts. This multi-disciplinary character makes our field interesting and accessible, but fragmented at the same time. Researchers studying the interlinkages between culture and the economy lack a clearly articulated and shared focus. Moreover, the lack of interaction between the many research projects prevents the dissemination of research results outside academia as well as the communication between researchers in Belgium and the Netherlands. VIZIER wants to change this.

Based across the Low Countries and working in academia as well as in the cultural and creative industries, the members of VIZIER aim to bridge the gap between theoretical discussion and practical issues through joint critical thinking and active collaboration.

Our Think Tank consists of several subdivisions organised according to specific research topics such as Art & Creative Practice, Business & Entrepreneurship, Theoretical Perspectives, etc. Each subdivision organises public events with the aim to bring in relevant experts who share and discuss their views with a public of researchers, policy-makers, creative professionals, students and other interested parties. As such, VIZIER acts as a centre of expertise as well as a network linking otherwise isolated places of knowledge across institutions, countries, and disciplines. 

vizierwebsiteOVER VIZIER