DE WAARDEN VAN DE WIJK

Vera De Jong Vizier Blog Leave a Comment

Door: Vera de Jong

In het najaar van 2013 voerde Urban Connectors onderzoek uit naar de sociale en economische effecten van de activiteiten van Winkelstraatvereniging Jan Eef (WSVJE).  Winkelstraatvereniging Jan Eef is een blijvend uitvloeisel van bewonersinitiatief ‘Ik Geef om de Jan Eef’. Dit bewonersinitiatief is ontstaan in 2010, als reactie op de fatale overval op juwelier Hund in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam West. De initiatiefnemers hebben zichzelf ten doel gesteld om de winkelstraat op een opgewekte en ondernemende wijze nieuw leven in te blazen. Vanuit de overtuiging dat een bruisende buurt een levende winkelstraat nodig heeft, zijn de bewoners een aantal events gaan organiseren, om de levendigheid in de straat te vergroten en mensen zoals zijzelf – mensen met koopkracht – aan te trekken. In september 2011 is vervolgens de Winkelstraatvereniging Jan Eef opgericht, en kon er aanspraak worden gemaakt op lokale en later ook nationale subsidiebronnen. Losstaande events breidden zich over de afgelopen twee jaar uit met langlopende initiatieven als de Mercatormarkt, Makelpunt Jan Eef en PopUpKantoren.

 Toekomstbestendig?

Aanleiding van het door Urban Connectors uitgevoerde onderzoek is de ambitie van WSVJE om in de toekomst zelf aanspraak te maken op een deel van de door WSVJE veroorzaakte waardestijging van de wijk, waarmee zij haar inspanning voor de wijk op termijn economisch kan verduurzamen.  Op dit moment zijn de initiatieven van WSVJE vrijwel volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk en (project) subsidies. Door deze afhankelijk is de financiering van de activiteiten van WSVJE momenteel onvoldoende toekomstbestendig.  Een duurzame inzet van activiteiten kan enkel worden gerealiseerd als er nieuwe verdienmodellen voor coöperatieve wijkontwikkeling worden ontwikkeld, waarbij zowel bewoners, ondernemers, overheid en ook lokale vastgoedeigenaren en woningcorporaties verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk strategisch investeren in de ontwikkeling van de wijk. Deze strategische investering moet breder worden gezien dan een puur monetaire investering. Zo kan een vastgoedeigenaar ook in de wijk investeren door in zijn selectie van huurders rekening te houden met de ontwikkelde visie mbt. de branchering van de winkelstraat.

 Belang van onderzoek

Onderzoek naar waardeontwikkeling: onmisbaar ingrediënt voor coöperatieve wijkontwikkeling.

picture 2 blog 1

Uiteraard moet goed gekeken worden naar de sociale en economische implicaties van deze strategische investeringen in activiteiten van initiatieven als WSVJE. Zie daar het belang van onderzoek. Urban Connectors ontwikkelde een onderzoeksraamwerk en mixed-method-aanpak waarbij de waardeontwikkeling van vastgoed, bedrijvigheid en leefbaarheid centraal staan. Lees hier meer over de ontwikkelde onderzoeksaanpak en de eerste resultaten.

Nieuw, coöperatief paradigma

Gezamenlijke strategische investering in wijkontwikkeling vergt een flinke verandering ten opzichte van bestaande vormen van wijkaanpak. Traditionele vastgoed- en overheidsparadigma’s dienen hierbij deels plaats te maken voor een nieuw coöperatief paradigma.

Urban Connectors daagt onderzoekers en experts uit de praktijk uit om een kennisgroep te vormen en samen tot verfijning van de gehanteerde onderzoeksmethodiek te komen en aansluitend ook over nieuwe verdienmodellen en coöperatieve investeringsconstructies te sparren. Interesse?Laat het ons weten!

Download hier het gehele onderzoeksrapport.

http://janeef.nl/onderzoek

Title

Vera De JongDE WAARDEN VAN DE WIJK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.