SAMEN RIJK IN ONZE WIJK

Vera De Jong Vizier Blog Leave a Comment

Door: Vera de Jong

Een aantal jaren geleden, terwijl ik naar de schoenmaker bij mij om de hoek liep, viel mijn oog op een kleurrijke stoeptegel met daarop de tekst ‘Ik geef om de Jan Eef’. Een duidelijke referentie naar de wat verloederde Jan Evertsenstraat waar mijn schoenmaker zich gevestigd heeft tussen een flink aantal andere niet erg spannend ogende winkels. Een maand later, op een winteravond, werd ik verrast door een mooie verlichting met de tekst ‘Ik geef om de Jan Eef’. De mooie vormgeving en persoonlijke toon brachten me in verwarring: is dit een vernieuwend overheidsinitiatief of schuilt er een andere organisatie achter?

Het bewonersinitiatief ‘Ik Geef om de Jan Eef’ is ontstaan in 2010, als reactie op de fatale overval op juwelier Hund in de Jan Evertsenstraat (Amsterdam West). De initiatiefnemers hebben zichzelf ten doel gesteld om de winkelstraat op een opgewekte en ondernemende wijze nieuw leven in te blazen. Vanuit de overtuiging dat een bruisende buurt een levende winkelstraat nodig heeft, zijn de bewoners events gaan organiseren om de levendigheid in de straat te vergroten en mensen zoals zijzelf – mensen met koopkracht – naar de winkelstraat te trekken. In september 2011 is vervolgens de Winkelstraatvereniging Jan Eef (WSVJE) opgericht, en kon er aanspraak worden gemaakt op lokale en later ook nationale subsidiebronnen. Losstaande events breidden zich uit met langlopende initiatieven als de (biologische) Mercatormarkt, Makelpunt Jan Eef en PopUpKantoren.

Sinds het moment dat ik de stoeptegels voor het eerst opmerkte en nu is dus flink wat gebeurd.

Op dit moment zijn de initiatieven van WSVJE vrijwel volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk en (project) subsidies. Door deze afhankelijk is de financiering van de activiteiten van WSVJE momenteel onvoldoende toekomstbestendig.  Een duurzame inzet van activiteiten kan enkel worden voorgezet als er nieuwe verdienmodellen voor coöperatieve wijkontwikkeling worden ontwikkeld, waarbij zowel bewoners, ondernemers, overheid en ook lokale vastgoedeigenaren en woningcorporaties verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van de wijk. Uiteraard moet hierbij goed gekeken worden naar de sociale en economische rendementen van deze investeringen.

Gezamenlijke strategische investering in wijkontwikkeling vergt een flinke verandering ten opzichte van bestaande vormen van wijkaanpak. Traditionele vastgoed- en overheidsparadigma’s dienen hierbij deels plaats te maken voor een nieuw coöperatief paradigma.

WSVJE daagt onderzoekers en experts uit om een experimentgroep te vormen en samen met WSVJE tot nieuwe verdienmodellen en coöperatieve investeringsconstructies te komen. Ik meld me hierbij aan: mijn eigen buurt als laboratorium!

Vera de Jong heeft onlangs onderzoek gedaan naar de sociale en economische effecten van de activiteiten van Winkelstraatvereniging Jan Eef. Lees meer over dit onderzoek via http://janeef.nl/onderzoek

Title

Vera De JongSAMEN RIJK IN ONZE WIJK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.