KWARTETTEN ALS LINKSE HOBBY

Boukje Cnossen Vizier Blog Leave a Comment

Kopvoddentaks. Participatiesamenleving. Haatbaard. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de nieuwe woorden die de afgelopen jaren hun intrede in de Nederlandse politiek hebben gedaan. Kunstenaar en ontwerper Yuri Veerman verzamelde ze al vier jaar met grote interesse. Ter gelegenheid van de Nederlandse Provinciale Statenverkiezingen bracht hij ze uit in de vorm van een kwartet. “Dat vond ik passen omdat de politiek ook een spelletje is,” zegt de bedenker. Het kwartet is gratis te downloaden op www.staattaal.nl en is binnenkort te koop in verschillende boekhandels.

Staattaal laat mooi zien hoezeer de politiek leunt op het dramatische effect van taal. Yuri: “De PVV voert een interessant toneelstuk op met deze taal. Aan de ene kant zijn woorden als kopvoddentaks en assimilatiecontract het verlengstuk van een oprechte wens om Nederland te deïslamiseren, anderzijds is de taal het product zelf geworden. Wilders weet dat dergelijke voorstellen nooit aangenomen worden, maar kiest ervoor om zijn achterban te bedienen met taal in plaats van oplossingen.” De politicus als theatermaker, het is geen al te ver gezochte vergelijking. Denk maar aan de Italiaanse komiek en politiek activist Beppe Grillo of de IJslandse anarchistische kunstenaar Jón Gnarr, die het tot burgermeester van Reykjavik schopte.

Verder is het project een herinnering aan hoe moderne kunst zich tot voor kort tot de samenleving verhield. Waar het cultuurdebat van de laatste jaren een dienstbare rol voor kunst voorstelt, waarbij kunstenaars sociale of bedrijfsmatige problemen moeten oplossen, is dit een goed voorbeeld van de bekritiserende functie van kunst. Het kwartet werd snel opgepikt door verschillende nieuwsredacties in plaats van door de cultuurpagina’s, waardoor het publiek veel groter is dan enkel kunstliefhebbers.

Ook interessant is het feit dat het spel het stand kwam met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Yuri zelf ziet er de ironie wel van in: “Politici bedenken in hun werktijd deze nieuwe woorden, maar maken ook het beleid dat er nu voor zorgt dat er kunst is die die nieuwe woorden weer bekritiseert.” Aan de andere kant: een land waarin de machthebbers tegenspraak niet alleen dulden maar zelfs faciliteren is zo’n slecht land slecht nog niet.

Of je de subsidie voor het spelletje ironisch wilt noemen of er juist een toonbeeld van democratie in ziet, een ding is zeker: dankzij Staattaal is ook kwartetten nu een linkse hobby geworden.

Boukje CnossenKWARTETTEN ALS LINKSE HOBBY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.