GEZOCHT: SPILLOVER-REGISSEUR

Sofie Jacobs Vizier Blog Leave a Comment

Door: Sofie Jacobs Wie vorige week een krant openvouwde, kon er niet naast kijken: de talrijke opiniestukken over de recente beslissing van Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) om zwaar te besparen in de kunstwereld. Met gemiddeld 5% minder moeten ze het doen. organisaties en kunstenaars die structureel of projectmatig subsidies ontvangen moeten maar liefst 7,5% inboeten. ‘Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap’ en een klein aantal permanent erkende grote culturele organisaties leveren daarentegen ‘slechts’ 2% in. Deze besparingen zijn geen unicum in Europa. Mijn Vizier collega’s uit Nederland kennen intussen de klappen van de zweep wat dat betreft. In …

Sofie JacobsGEZOCHT: SPILLOVER-REGISSEUR

DE ONTMENSELIJKING VAN MARKTEN

Ieva Rozentale Vizier Blog Leave a Comment

Door: Ieva Rozentale Een paar maanden geleden heb ik een column van een politieke wetenschapper gelezen die sprak over de rol van het individu in de democratie door het prisma van het lexicon dat wij gebruiken. Hij benadrukte hoe wij, burgers van de wereldse democratieën, vaak verwijzen naar de staat in een zeer ontmenselijkte manier. “De staat geeft niet om mensen”, “de staat is verantwoordelijk voor het mislukken van het beleid x”, of “de staat verhoogde weer de belastingen”. Met het argument dat we onszelf daarmee distantiëren van onze fundamentele verantwoordelijkheden als burger in een samenleving, nodigt de auteur de …

Ieva RozentaleDE ONTMENSELIJKING VAN MARKTEN

GIJ ZULT NIET VERANDEREN!

Ieva Rozentale Vizier Blog Leave a Comment

Door Ieva Rozentale, “I have to change to stay the same!” Dit citaat toegeschreven aan Willem de Kooning, staat “gegraveerd” in neonletters boven de hoofdingang van de Kunstacademie in Rotterdam. Deze uitspraak begroet nog steeds dagelijks jonge kunstenaars wanneer zij het heiligdom van de kunstopleiding betreden.Het nodigt uit om nooit de noodzaak te vergeten om jezelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Toch veranderen sommige dingen qua cultuur al jaren, decennia en eeuwen lang niet of nauwelijks. Het lijkt alsof er sinds de romantische periode bepaalde stereotypen over kunst, kunst werelden en het bredere culturele veld bestaan die niet onderzocht mogen …

Ieva RozentaleGIJ ZULT NIET VERANDEREN!

CREËREND ORGANISEREN; ORGANISEREND CREËREN

Boukje Cnossen Vizier Blog Leave a Comment

Door: Boukje Cnossen Dat de kunstensector een nieuwe weg moet inslaan is oud nieuws. De Mars der Beschaving lijkt iets uit een ver verleden, het internet heeft het bioscoopbezoek en platenverkoop terug gedraaid, en de financiële crisis laat architecten zonder werk zitten. De hamvraag die nu al jaren gesteld wordt is: hoe slijt de creatieve maker zijn waar? Consultants, beleidsmakers, maar ook wetenschappers met een bedrijfskundige inslag zijn er als de kippen bij wanneer het woord ‘business model’ of ‘verdienmodel’ valt. Innovatieve (want: nieuwe) manieren om geld te verdienen, en dan het liefst zonder overheidssteun, daar hebben ze wel oren …

Boukje CnossenCREËREND ORGANISEREN; ORGANISEREND CREËREN

ON(DER)BETAALD WERK IN DE KUNST

Lotte Hemme Vizier Blog Leave a Comment

Door: Lotte Hemme  Begin augustus ontstond de nodige reuring over vacatures bij het MAI, het door performance kunstenaar Marina Abramović opgerichte fonds. Overigens ontstond eerder dit jaar al een klein relletje over Abramović die aan de haal zou gaan met “niets”. In het kort: ze was van plan om een luttele 512 minuten niets te gaan doen in de Serpentine Gallery, maar erkende daarbij niet dat het “niets” al in de jaren negentig door kunstenares Mary Ellen Carroll was geïntroduceerd. Foei. Abramović moest niet de suggestie wekken dat zij de eerste was die niets zou doen, aldus hevig debatterende curatoren …

Lotte HemmeON(DER)BETAALD WERK IN DE KUNST

LEES-TIP: HA-JOON CHANG

Lotte Hemme Vizier Blog Leave a Comment

Door: Lotte Hemme ‘Groei is allerminst zaligmakend’, kopte een artikel in de Groene Amsterdammer van 17 juli 2014. Aangezien ik dat vanuit cultuur-economisch opzicht predik, was dit natuurlijk een artikel dat gelezen moest worden. Zo heb ik geleerd dat de Zuid-Koreaanse Ha-Joon Chang van mening is dat de dagelijkse realiteit weinig te maken heeft met wat in de studieboeken te vinden staat. Hij studeerde economie. Dat praktijk en theorie weinig correleren, komt wellicht doordat economen het nooit eens zijn geworden over een economische theorie welke enigszins in de buurt komt van een objectieve waarheid. Dat komt doordat economie altijd politiek …

Lotte HemmeLEES-TIP: HA-JOON CHANG