Everyone is an Artist – Maastricht Conference on the Cultural and Creative Industries

Ellen Loots Vizier Blog Leave a Comment

On 27 September 2016, Maastricht will host a conference on the Cultural and creative industries, organized by the artist and the other, and made2measure (http://www.common-knowledge.co/category/mccci/). Vizier is also present, to tackle some urgent questions with the audience. To appear real and original seems more important than ever in the way we present ourselves in daily life and on social media. It is playing a role in everything we do, buy and consume. The creative industries, as a generator of artificial scarcity, is largely based on this idea of authenticity. It creates the desire for unique products, experiences and lifestyles, and …

Ellen LootsEveryone is an Artist – Maastricht Conference on the Cultural and Creative Industries

DE ONDRAAGLIJKE EENZAAMHEID VAN HET FREELANCEN, EN HOE DIE SCHADELIJK ZOU ZIJN VOOR DE GEZONDHEID

Ellen Loots Vizier Blog Leave a Comment

Freelancen heeft een fysieke en intellectuele kost die vergelijkbaar is met het roken van 15 sigaretten per dag, aldus enkele online boodschappers die het welzijn van werkers willen vrijwaren en bevorderen.* Dat is tenminste het geval indien freelancen leidt tot een gebrek aan interactie zoals die onder collega’s op kantoor kan plaatsvinden. Tot de bijwerkingen van de 15 sigaretten per dag, en ook van eenzaamheid, horen een verminderd hersenpotentieel, een verlaging van het IQ, en de aanwakkering van onlogische redeneringen. De sigaretten en/of de eenzaamheid verhogen het stresshormoon en het risico op een verhoogde bloeddruk. Ze zouden een gezond slaappatroon …

Ellen LootsDE ONDRAAGLIJKE EENZAAMHEID VAN HET FREELANCEN, EN HOE DIE SCHADELIJK ZOU ZIJN VOOR DE GEZONDHEID

DE STAAT VAN CULTUUR, NEDERLAND 2013

Ellen Loots Vizier Blog Leave a Comment

Door: Ellen Loots Boekmanstichting, de onafhankelijke vinger aan de pols van het Nederlandse Cultuurbeleid, heeft een interessante publicatie uitgebracht, waarin ze op basis van uitgebreide cijferreeksen enkele belangwekkende trends in de kunsten en cultuur in kaart brengt. Tijdens de gelijknamige conferentie ‘De Staat van Cultuur’ op 9 december 2013, werd de publicatie –een cultuurindex van de cultuursector– voorgesteld. Vier kernthema’s vormen de rode draad van het boek. Deze zijn behoorlijk ‘Porteriaans’ (een korte introductie in ‘s mans werk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter). Het gaat om capaciteit (aanbod), participatie, geldstromen en concurrenten. Aangezien Porter al langer tot de verplichte leerstof van de nieuwe generatie …

Ellen LootsDE STAAT VAN CULTUUR, NEDERLAND 2013